La Pàgina en català de J.S. Bach

LA JOIA DEL MES  Febrer de 2024

 

Preludi i Fuga en Re menor BWV 539

Reitze Smits, orgue

Veure Joies anteriors